ติดต่อ : 0-3525-9455

ช่องทางชำระเงิน

- ชำระที่กองการประปา เทศบาลตำบลนครหลวง
- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย