ติดต่อ : 0-3525-9455

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม 

กองการประปา เทศบาลตำบลนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
60/2 หมู่ 2 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

โทร 0-3525-9455