ติดต่อ : 0-3525-9455

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กองการประปา ดำเนินภารกิจในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำเสมอมา ล่าสุดเทศบาลตำบลนครหลวง ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยเปิดบริการประปาสมาร์ทบิล ให้มีการจัดเก็บค่าน้ำให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มความสะดวกให้ผู้ชำระค่าน้ำ  สามารถชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับเข้าสู่บริการประปาสมาร์ทบิลดังกล่าว จะมีการเปลี่ยนแปลงการจดมาตรน้ำ และการชำระเงินค่าน้ำดังต่อไปนี้

·  ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. เป็นต้นไป ท่านผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จะได้รับบิลแจ้งค่าน้ำในแบบฟอร์มใหม่ ซึ่งเป็นงวดการใช้น้ำ และจดมาตรน้ำของเดือน ก.ย.66

          ซึ่งท่านผู้ใช้น้ำ สามารถชำระค่าน้ำดังกล่าวรวมกับยอดค้างชำระ กับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ได้ทันที โดยจะได้ใบแทนการรับชำระ เป็นหลักฐานการรับเงิน

          หรือหากผู้ใช้น้ำ ยังไม่ประสงค์ชำระยอดเต็ม สามารถรับบิลแจ้งค่าน้ำดังกล่าวไว้ เพื่อมาชำระได้ที่สำนักงานเทศบาลฯ

·  และตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไป ทางเทศบาลฯ จะเริ่มการจดมาตรน้ำด้วยระบบประปาสมาร์ทบิล  ซึ่งสามารถชำระค่าน้ำได้ 3 ช่องทาง

   1. ชำระยอดค่าน้ำล่าสุดรวมถึงยอดค้างชำระ(ถ้ามี) กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ โดยตรง 

   2. รับบิลแจ้งค่าน้ำดังกล่าวไว้ เพื่อชำระด้วยการ Scan QR-Code ผ่านบริการธนาคารทางมือถือ (Mobile Banking) ซึ่งสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารชั้นนำต่างๆ หรือชำระกับตัวแทนรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven) ทุกสาขา

  3. มาชำระที่สำนักงานเทศบาลฯ ได้เช่นเดิม  

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองการประปา โทร 0-3525-9455 (วัน-เวลาราชการ)